Termeni si conditii

Preambul

In cuprinsul prezentului document, urmatorii termeni folositi cu majuscule vor avea, intelesurile specificate mai jos

Urmatorii termeni si conditii (continutul acestei pagini) se aplica si sunt obligatorii pentru toate persoanele care acceseaza, navigheaza, indexeaza sau foloseste in orice fel acest SITE: creatorsforhomes.ro. Vizitarea sau folosirea acestui SITE inseamna acceptarea totala si neconditionata a termenilor si conditiilor de mai jos.

Continutul acestei pagini se poate modifica fara o instiintare prealabila, fiind de datoria fiecarui utilizator sa verifice frecvent aceasta pagina

Definitii

MARCI INREGISTRATE: reprezinta marcile inregistrate.
SITE: reprezinta SITE-ul Internet apartinand Vanzatorului, care se afla la adresa creatorsforhomes.ro, prin intermediul caruia UTILIZATORUL are acces la informatii privind serviciile si produsele oferite / asigurate de creatorsforhomes.ro .

VANZATORUL este in fapt, S.C. SLOWFORWARD S.R.L., cu sediul social in Mogosoaia, str. Eugen Barbu nr.6, judetul Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/4213/2017, avand CUI RO 38076758 . CLIENT/UTILIZATOR/CONSUMATOR: reprezinta persoana care acceseaza SITE-ul, in scopuri private sau profesionale si care a acceptat TERMENII SI CONDITIILE prezentului SITE, indeplinind in acest sens toate cerintele procesului de inregistrare.

UTILIZARE ABUZIVA: reprezinta utilizarea SITE-ului intr-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si ale legislatiei in vigoare sau in orice alt mod care poate produce prejudicii Vanzatorului. Informatiile publicate pe SITE sunt informatii de interes general despre Vanzator si produsele comercializate de acesta, ale partenerilor sai cat si alte informatii considerate de Vanzator ca fiind de interes pentru UTILIZATORI .

1. Informatiile sunt puse la dispozitia UTILIZATORILOR de regula, in mod gratuit. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a implementa anumite servicii pe SITE ce vor fi oferite contra cost UTILIZATORILOR sai.
Vanzatorul este detinatorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra SITE-ului, respectiv asupra designului si continutului acestuia precum si asupra tuturor Marcilor Inregistrate in numele sau si publicate pe creatorsforhomes.ro.
2. UTILIZATORUL are obligatia de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuala ale Vanzatorului, prevazute de legislatia in vigoare.
3. UTILIZATORUL se obliga sa acceseze si sa utilizeze SITE-ul in scopuri si prin mijloace care sa nu constituie o utilizare abuziva.
4. Raspunderea pentru continutul SITE-ului Vanzatorul nu este si nu poate fi facut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacuratetea sau neactualizarea informatiilor publicate sau mentinute pe SITE, care nu se datoreaza culpei sale. UTILIZATORII pot obtine informatii detaliate si actualizate la telefon si e-mail.
4.1 Vanzatorul nu este responsabil de incalcarile dreptului de copyright, trademark sau a patentelor de catre colaboratorii si furnizorii sai.
5. Caracteristicile produselor prezentate pe SITE sunt preluate / puse la dispozitie de producatori si/sau furnizori iar Vanzatorul nu isi asuma raspunderea pentru corectitudinea acestor informatii.
6. Preturile produselor de pe acest SITE sunt informative si pot suferi modificari neanuntate. Promotiile prezentate pe SITE sunt valabile in perioada de timp mentionata; in cazul in care nu se mentioneaza o perioada de timp, acestea sunt valabile in limitele stocurilor disponibile.
7. Toate produsele prezentate pe acest SITE sunt disponibile in limita stocului fizic disponibil. In cazul epuizarii stocului reprezentantul Vanzatorului va oferi alternative prin prezentarea altor produse asemanatoare ca si aspect si specificatii tehnice cu produsul comandat al carui stoc s-a epuizat
De asemenea, imaginile sunt prezentate pe SITE cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot fi diferite, in orice mod, deoarece produsele sunt facute manual si pot aparea devieri de la culoarea, forma, dimensiunea prezentate pe SITE.
Clientul trebuie sa informeze vanzatorul despre lipsa de conformitate in termen de 48 ore de la data la care a luat la cunostinta de aceasta.
8. Orice problema cauzata de produsele si/sau serviciile prezentate pe SITE se va solutiona pe cale amiabila in termen de 15 zile lucratoare de la data sesizarii in scris a problemelor, de catre UTILIZATOR. In caz contrar, toate litigiile sunt de competenta instantelor de drept comun de la sediul Vanzatorului.
9. Vanzatorul nu raspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretentii, cheltuieli sau alte raspunderi, in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor si Conditiilor.
10. Vanzatorul nu raspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefunctionarii Site-ului precum si pentru cele rezultand din imposibilitatea accesare anumitor link-uri publicate pe Site.
11. Vanzatorul nu practica si nu incurajeaza transmiterea de comunicari comerciale prin posta electronica, cu exceptia cazului in care destinatarul acestui mesaj si-a exprimat, in prealabil, consimtamantul expres pentru asemenea comunicari.
11.1.Orice comunicari comerciale efectuate vor respecta cel putin urmatoarele conditii:
a)sa fie clar identificabile ca atare;
b)persoana fizica sau juridica in numele careia sunt facute sa fie clar identificata;
c)ofertele promotionale, precum reducerile, premiile si cadourile, sa fie clar identificabile, iar conditiile care trebuie indeplinite pentru obtinerea lor sa fie usor accesibile si clar prezentate;
d)competitiile si jocurile promotionale sa fie clar identificabile ca atare, iar conditiile de participare sa fie usor accesibile si clar prezentate;
e)orice alte conditii impuse prin dispozitiile legale in vigoare: puteti consulta prevederile Legii nr. 356/2006, privind comertul electronic aici. Textele actelor normative publicate pe site pot suferi numeroase modificari de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial.
11.2. Subiectul mesajelor transmise prin posta electronica, care constituie comunicari comerciale, trebuie sa inceapa cu cuvantul "PUBLICITATE" scris cu majuscule.
Comunicarile comerciale trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii referitoare la persoana in numele careia sunt facute:
a)numele sau denumirea completa;
b)codul numeric personal sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
c)domiciliul sau sediul;
d)numerele de telefon si fax;
e)adresa de posta electronica
11.3.Destinatarul comunicarilor comerciale(Utilizatorul) are dreptul sa isi revoce consimtamantul de a primi asemenea comunicari prin simpla notificare a Vanzatorului.
Vanzarul are obligatia de a implementa o procedura gratuita, accesibila inclusiv prin mijloace electronice, prin care destinatarul sa poata sa isi revoce consimtamantul. Procedura poate fi regasita aici. Revocarea consimtamantului prin mijloace electronice trebuie sa-si produca efectele in cel mult 48 de ore de la initierea procedurii.
12. Daca partile nu au convenit altfel, contractul se considera incheiat in momentul in care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la cunostinta Utilizatorului.
13. Vanzatorul pune la dispozitie si informeaza Utilizatorul, inainte de incheierea oricarui contract/comanda, informatii cu privire la:
a)identitatea comerciantului si, in cazul contractelor care prevad plata anticipata, adresa si modalitatile de contactare a acestuia, telefon/fax, e-mail si codul unic de inregistrare;
b)caracteristicile esentiale ale produsului si/sau serviciului/serviciilor, accesoriilor, acolo unde este cazul;
c)pretul bunurilor si/sau tarifelor, serviciilor, accesoriilor, cu toate taxele incluse;
d)cheltuielile de livrare, daca este cazul;
e)modalitatile de plata, de livrare si/sau de prestare;
f)dreptul de denuntare unilaterala a contractului, cu exceptia cazurilor prevazute in Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014, privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta; Textele actelor normative publicate pe site pot suferi numeroase modificari de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial;
Conditiile si modalitatile de exercitare a dreptului de denuntare unilaterala, pentru cazurile prevazute in Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014, privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, sunt consemnate expres in urmatoarea forma: “consumatorul beneficiaza de o perioada de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanta sau dintr-un contract in afara spatiilor comerciale, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri decat cele prevazute la art. 13 alin. (3) si la art. 14 din – art. 9 Ordonanta de Urgenta 34/2014.”
g)costul utilizarii tehnicii de comunicatie la distanta, in cazul in care acesta este calculat altfel decat conform tarifului de baza;
h)perioada de valabilitate a ofertei sau a pretului;
i)durata minima a contractului, in cazul contractelor care prevad furnizarea curenta sau periodica a unui produs sau serviciu;
j)termenul limita de executare a obligatiilor rezultand din contract;
k) informatiile privind service-ul postvanzare si garantiile oferite;
14. Costurilie de returnare a produselor cad in sarcina Utilizatorului. Termenul de 14 zile prevazut pentru exercitarea acestui drept incepe sa curga de la data primirii lor de catre Utilizator, daca au fost indeplinite prevederile art. 46 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta;
14.1. In cazul in care vanzatorul nu a transmis clientului informatiile privind dreptul de retragere conform art. 6 alin. (1) lit. h), perioada de retragere expira la 12 luni de la sfarsitul perioadei initiale de retragere de 14 zile.
(2)In cazul in care vanzatorul a transmis clientului informatiile prevazute la alin. (1) din prezentul articol in termen de 12 luni de la data mentionata la art. 9 alin. (2), perioada de retragere expira in 14 zile de la data la care clientul primeste informatiile respective.
15. In cazul exercitarii dreptului de denuntare unilaterala a contractului de catre client in conditiile Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, Vanzatorul are obligatia sa ramburseze sumele platite de Utilizator, fara a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursarii sumelor. Rambursarea sumelor se va face in 7 zile de la data la care vanzatorul a receptionat produsele returnate de client.
16. Atentie!!! Utilizatorul nu poate denunta unilateral urmatoarele tipuri de contracte, cu exceptia cazurilor in care partile au convenit altfel:
a) contracte de furnizare de produse sau servicii al caror pret depinde de fluctuatiile cursurilor pietei financiare care nu pot fi controlate de Vanzator;
b) contracte de furnizare a unor produse executate dupa specificatiile Utilizatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum si a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid;
17. Vanzatorul respecta si promoveaza dispozitiile ce stabilesc conditiile specifice de garantare a dreptului la protectia vieti private in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal in sectorul comunicatiilor electronice.
17.1. Stocarea de informatii sau obtinerea accesului la informatia stocata de Vanzator este permisa numai cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) Utilizatorul in cauza si-a exprimat acordul;
b) Utilizatorului in cauza i s-au furnizat, anterior exprimarii acordului, in conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 677/2001, informatii clare si complete, care sunt expuse intr-un limbaj usor de inteles si accesibil Utilizatorului, si care sa includa mentiuni cu privire la scopul procesarii informatiilor stocate .
17.2.Astfel, toate datele si informatiile solicitate pentru si in scopul utilizarii si accesului la site, vor fi obtinute direct de la Utilizator.
17.3. Furnizarea datelor si informatiilor necesare accesarii, crearii unui “user name”, obtinerea parolei, accesul la produsele si/sau serviciile comercializate, servicii accesorii, este facultativa si se face numai cu acordul prealabil al Utilizatorului.
17.4. Utilizatorul are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
18. Dreptul de retur in termen 14 zile este reglementat de Ordonanta de Urgenta 34/2014 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta.
Dreptul de retur in 14 zile se adreseaza clientilor persoane fizice, care au achizitionat produse online de pe site-ul creatorsforhomes.ro
Clientul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, in termen de 14 zile lucratoare, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cadea in sarcina clientului sunt cheltuielile directe de transport de returnare a produselor.
Renuntarea la cumparare in termen de 14 zile se poate aplica doar pentru produsele comandate online si livrate prin curier. Dreptul de renuntarea la cumparare nu se aplica in cazul persoanelor juridice. 19. Inregistrare cerere retur produse si obtinerea numarului de inregistrare retur
19.1.Cumparatorul va completa Cererea de retur;
19.2. Cererea de retur va contine informatii cel putin cu privire la: - numar comanda si data emiterii comenzii; - date cumparator: nume si prenume, adresa de e-mail folosita la inregistrare cont si plasare comana online pe creatorsforhomes.ro - seria si numarul facturii fiscale, data emiterii facturii fiscale ce face dovada achizitionarii produsului/produselor; - cauzele/motivele care au dus la aplicarea procedurii de retur produs(e) - facultativ;
19.3. La acest e-mail se vor atasa copii ale urmatoarelor documente: copie factura fiscala, copie aviz de insotire a marfii si/sau AWB;
19.4. Cererea de retur va fi aprobata si inregistrata in sistem doar daca datele solicitate sunt corecte si complete si daca indeplineste conditiile obligatorii de aplicare procedura retur pentru produse cumparate;
19.5. In maxim 24 ore cumparatorul va primi un e-mail cu numarul de inregistrare a cererii de retur si orice alte detalii privind aplicarea procedurii de retur.
20. Conditii de retur Produsul returnat trebuie:
- sa fie in aceeasi stare in care a fost livrat;
- in ambalajul original cu toate accesoriile/consumabilele aferente (daca este cazul, certificate de conformitate si garantie, etc);
- fara a reprezenta urme de uzura, modificare sau consum atat in cazul produselor cat si ale accesoriilor sau/si consumabilelor ce insotesc produsele returnate ;
- cu etichetele de garantie intacte si documentele originale care l-au insotit (factura fiscala, aviz de insotire, certificat garantie, certificat de conformitate, etc);
21. Constatare si validare acceptare retur produs(e)
21.1. Dupa sosirea produsului/produselor in locatia Vanzatorului, personalul specializat va verifica si constata daca pentru aceste produse primite este aplicabila procedura de retur. Verificarea si constatarea se face pe baza cererii de retur emisa de catre cumparator si a conditiilor obligatorii de aplicare a procedurii de retur pentru produse cumparate;
21.2. Rezultatele finale constatate vor fi comunicate cumparatorului prin e-mail, in maxim 24 ore de la primirea produsului/produselor, acestea facand referire si la taxele speciale aplicate, daca este cazul, in procesul de retur produs(e) (vezi paragraful - Costuri si taxe speciale pentru retur produs(e));
21.3. Pe baza rezultatelor constate si comunicate, cumparatorul este obligat, prin e-mail, sa furnizeze acceptul sau observatiile cu privire la cele mentionate in rezultatele comunicate, in vederea continuarii procesului de retur produs(e).
22. Inlocuire produs: Pentru produsele cumparate care indeplinesc conditiile obligatorii de aplicare procedura retur si presupune inlocuirea produsului, Vanzatorul va inlocui produsul cu unul nou al modelului specificat in comanda initiala a cumparatorului. Daca se agreeaza inlocuirea cu un produs din aceeasi categorie de o valoare mai mare, cumparatorul va plati diferenta, respectiv daca valoarea este mai mica, cumparatorul va primi o rambursare partiala pana la valoarea produsului inlocuitor.
23. Costuri si taxe speciale pentru retur produs(e) suportate de catre cumparator:
- Costuri de retur si transport curier pentru produsul in cazul caruia cumparatorul renunta la achizitionarea produsului in termen de 14 zile calendaristice de la receptia produsului;
- Cost transport curier pentru optiunea cumparatorului de a reexpedia produsul ce s-a constatat de catre vanzator ca nu indeplineste conditiile obligatorii de aplicare procedura retur produs(e);
24. Costuri suportate de catre vanzator:
Costuri de retur si transport curier pentru produsul in cazul caruia la receptia produsului cumparatorul constata ca:
- Produsul difera substantial fata de specificatiile din oferta vanzatorului (forma, culoare diferita);
- Produsul nu este conform specificatiilor mentionate in comanda cumparatorului;
- Produs este nefunctional in primele 24 ore de la receptie sau colete ce prezinta deteriorari.
25. Rambursarea sumelor
Rambursarea sumelor se va face in cel mult 14 zile de la data receptionarii de catre Vanzator a produselor returnate de catre client.
25.1. Politica de retur produs(e) mentionata mai sus se aplica doar produselor comandate online pe creatorsforhomes.ro ce au fost receptionate de catre cumparator persoana fizica in urma transportului prin curier;
25.3. Pentru produsele ale caror colete reprezinta deteriorari vizibile la primirea prin curier, cumparatorul este rugat sa refuze receptia lor;
25.4. Produsele comandate online pe creatorsforhomes.ro sunt livrate numai sigilat in ambalaj original de la producator/Vanzator. Pentru unele categorii de produse, daca este cazul, Vanzatorul poate livra in ambalaj suplimentar in vederea protectiei ambalajului original.
26. Costuri si durata de livrare pe teritoriul Romaniei
26.1. Pentru comenzi ce depasesc suma de 500 de lei, transportul este gratuit si se realizeaza prin curierat rapid, oriunde in tara, pentru colete cu greutatea maxima de 15kg.
26.2. In cazul returului produselor comandate si achitate, costul transportului nu se returneaza.
26.3. Pentru comenzile in afara Romaniei, costul transportului este suportat integral de client.

Atentie !!! Vanzatorul isi rezerva dreptul sa completeze si sa modifice orice informatie de pe acest SITE.

ACORDUL DE UTILIZARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC Slow Forward SRL, detinatorul site-ului creatorsforhomes.ro (operatorul) are obligația de a administra în condiții de siguranța si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii le furnizează

1. Ce sunt datele personale?

Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (adică o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare – nume, adresă, număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

2. De ce colectăm datele personale?

Scopul colectării datelor rezultă din activitatea noastră de comerț, respectiv magazin online, de furniza produsele si a livra serviciile pe care le-ați solicitat și din dorința de a veni în întâmpinarea nevoilor dvs. oferindu-vă informații despre produsele preferate, daca optați pentru comunicări de marketing.

3. Cum colectăm datele personale?

CreatorsForHomes.ro colectează datele personale primite în mod direct de la dvs. prin completarea formularelor de pe site (ca urmare a efectuării unei comenzi). Formularele includ câmpuri precum numele, adresa de e-mail, numărul de telefon mobil, parola de acces, detalii privitoare la datele de sediul social al companiei tale etc. Site-ul nostru colectează în mod automat informații precum IP-ul dispozitivului pe care îl utilizezi, localizarea generală de unde vizitezi site-ul, tipul de browser, istoricul paginilor accesate, sistemul de operare ori dispozitiv mobil de pe care vizitezi magazinul online.

4. Pe ce bază folosim aceste date?

Datele menționate mai sus sunt folosite pentru a vă permite accesul in site si pentru a putea livra produsele și informările noastre conform modalității pe care ati ales-o să le primiți (cumpărarea produselor, livrarea acestora). Baza legală pentru această prelucrare este încheierea și executarea unui contract online la care sunteți parte (ori de cate ori solicitați operațiunile de mai sus, sunteți de acord cu termenii si condițiile de furnizare a acelor produse). Pentru emiterea facturilor si/sau în cazul în care suntem obligați să depunem declarații fiscale în legătura cu comenzile efectuate de dvs. se poate să solicităm informații fiscale detaliate precum: adresa dvs. (necesara pentru a fi trecuta pe factura fiscala), dar si alte date fiscale pe care legea ne obligă să le colectam și prelucrăm în legătură cu tranzacția respectivă. In aceasta situație, temeiul legal pentru prelucrare va fi reprezentat de obligația de a ne conforma cu prevederile din legislația internă iar perioada de stocare va fi cel puțin egala cu cea impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozițiile privind arhivarea. Site-ul nostru vă oferă, de asemenea, posibilitatea de a ne trimite un mesaj prin intermediul formularului de pe pagina de Contact. Datele pe care le trimiteți in urma folosirii acestei opțiuni de contactare sunt prelucrate în baza interesului nostru legitim de a răspunde solicitării dvs. și / sau de a păstra o evidență a reclamației dvs., a solicitării de consultanta și a altora similare. Aceste date sunt stocate timp de 3 ani. Nu vă folosim datele pentru a vă trimite comunicări de marketing decât dacă optați în mod explicit pentru o astfel de comunicare, bifând opțiunea de newsletter pe care o puteți retrage oricând doriți (retrageți consimțământul) fie în comunicarea însăși, fie prin bifarea opțiunii NU din contul de utilizator, fie contactând-ne.

CreatorsForHomes.ro a luat masurile necesare si rezonabile, din punct de vedere tehnic si administrativ ca sa protejeze datele tale personale împotriva pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și distrugerii, precum: controlul accesului fizic la sediul nostru, pregătirea personalului și blocarea fișierelor fizice în dulapurile de depozitare si arhivare, utilizarea de criptare, parole pentru accesul la sistemele noastre, utilizarea certificatelor de securitate de tipSSL, pentru criptarea datelor in tranzit, etc.

CreatorsForHomes.ro a luat masurile rezonabile de precautie pentru protejarea confidentialitatii datelor furnizate pe Internet insa cu toate eforturile depuse este cunoscut faptul ca acest mod de transfer de date nu este complet sigura astfel ca nu putem raspunde pentru acest mod de a ne transmite datele tale insa odata ce le primim folosim procedurile interne stricte privind securitatea datelor.

Prin acceptarea Termenilor si Conditiilor siteului CreatorsForHomes.ro, sunteti de acord cu prelucrarea datelor personale in scopurile mai sus enuntate.